Om oss

Sveriges bagare & konditorer (SBK) är en branschorganisation för bagerier och konditorier i Sverige, allt från lokala hantverksbageriet till de stora som till exempel Pågen och Fazer omfattas. SBK äger och driver dotterbolaget Brödinstitutet, kanske mest känt för kampanjen från 1970-talet om att Socialstyrelsen rekommenderar att man ska äta 6–8 skivor brödskivor om dagen. Brödinstitutet arbetar med opinionsbildning kring bröd, med vetenskap som utgångspunkt. Internt är SBK och Brödinstitutet samma organisation.

Bland verksamheten kan nämnas arrangemang av ett flertal svenska mästerskap som Årets Konditor och Årets Bagare, tre landslag, lobbyingarbete och medlemsträffar. Vi har även drivit kampanjer, till exempel ”Bread the Future” som fick pris som världens mest effektiva kampanj (ROI Awards 2016). Vi finns på bageri.se och brodinstiutet.se samt på sociala medier.

Bakgrund

SBK har för avsikt att söka EU-bidrag för att kommunicera brödets fördelar, med utgångspunkt i hälsa och klimat. Enligt WHO:s samlade bedömning av vetenskapen är konsumtion av mer fullkorn det viktigaste för att få en bättre folkhälsa.

Vi är öppna för alla former av kommunikation i såväl köpta som förtjänade medier, event, filmer med mera. Vi tror att goda insikter om målgruppen och utmaningarna är grunden till framgångsrik kommunikation. Eftersom vi är en liten organisation söker vi en byrå som kan ta ett helhetsansvar för såväl insiktsarbete som utformning av kreativ idé och genomförande av kommunikation oavsett plattform. Val av målgrupp och strategi etc. är inte preciserat i nuläget. I uppdraget ingår att tillsammans med SBK definiera målgrupp, ta fram strategi, budskap med mera utifrån var bäst effekt kan uppnås. För att kunna skapa en attitydförändring hos målgruppen behöver kommunikationen vara spetsig. Vi har gärna vår kampanj Bread the Future som referens i detta avseende.

Kort om branschen

Brödet har fått klä skott för den kvasivetenskapliga kolhydrat- och glutendebatt som har funnits och till viss del fortfarande finns. Brödkonsumtionen har minskat något men bröd finns samtidigt i 97 procent av de svenska hushållen. Vi äter bröd för att det är gott och enkelt men alltför många får dåligt samvete av att äta bröd. Det är synd då bröd är lika klimatsmart som ärtor och bönor och fullkorn klassas – av WHO – som den enskilda kostfaktor som förebygger ohälsa i högsta grad. Idag uppmanas vi alla att äta mer växtbaserat men ändå räknar bara 4 av 10 in bröd i denna klimatvänliga livsmedelsgrupp trots det klassas som det mest klimatsmarta som finns.

Sverige har omkring 1000 bagerier där sju av dem står för cirka 85 procent av volymen. Bagerinäringen står för varannan arbetsplats och var fjärde anställd inom livsmedelsbranschen och har cirka 15 000 anställda.

Syfte

Uppdragets syfte är att påverka allmänhetens attityd till och kunskap om bröd. Utgångspunkten är att fullkorn är det viktigaste att äta för hälsan och att bröd är något av det mest klimatsmarta vi kan äta.

Uppdrag

Uppdraget består i att påverka opinionen i Sverige och Danmark samt troligtvis även i Finland. Uppdraget består i att ta fram en kampanj som går att använda i samtliga länder, men det är möjligt att det går att samarbeta med lokala byråer i de andra länderna om så behövs.

Projektet kommer drivas av SBK, men omfattar även de danska och troligtvis även finska branschorganisationerna.

SBK söker en kommunikationsbyrå att samarbeta med i detta projekt. Uppdraget är tvådelat:

 1. 1.     EU-ansökan

Den inledande delen består av att skriva ansökan om EU-medel gällande Program for Agricultural Products, multi program. I arbetet ingår att ta fram:

 • Organisationspresentation av SBK och övriga länders organisationer.
 • Marknadsanalys och förändringringsbehov. Primärt för Sverige men också vara samordnare för framtagande av de andra ländernas analyser.
 • Målsättningar med kampanjen.
 • Strategi.
 • Aktiviteter.
 • Utvärdering.
 • Kampanjorganisation.
 • Övrigt.

 

Mer information finns på https://ec.europa.eu/chafea/agri/en. Ansökan skrivs på engelska. Inlämning av ansökan sker i mitten av april via en digital portal. Länken för 2020 års ansökan publiceras i slutet av januari. SBK och byrån samarbetar förstås under ansökningsprocessen men huvudparten av insatserna görs av byrån. Motsvarande arbetsfördelning är att förvänta vid godkänd ansökan.

 

 1. 2.     Kampanjgenomförande

Vid ett godkännande av ansökan sker allt från analys till kreativ utformning och genomförande av byrån, i samarbete med SBK.

Uppdraget gäller båda delarna och separeras inte. Det är fritt fram att samarbeta med annan byrå för att skapa en helhet för båda uppdragen. Dock vill SBK ha en organisation som kontakt.

Nästa steg

Vid intresse för att medverka vid pitch vill vi ha anmälan om detta via mejl till Maria Sitell (kontaktuppgifter nedan) så fort som möjligt, dock senast den 17 januari 2020. Vi vill därefter träffa er då ni har möjlighet att:

 • Presentera er erfarenhet, kunskap, resultat av dels tidigare EU-ansökningar, dels annat EU-arbete i stort.
 • Beskriva er arbetsprocess för analys, koncept, kommunikationsmål etc.
 • Beskriva era tankar om upplägg och hur ni tar er an uppdraget. Vi räknar inte med ett färdigt koncepttänk i detta läge.
 • Beskriva företagets kompetenser för uppdraget.
 • Beskriva likartade kampanjer som ni har genomfört.
 • Presentera ert erbjudande som företag – vilka discipliner jobbar företaget med och vilket team kan ni erbjuda.
 • Övrigt som är relevant för uppdraget.

Budget

Budget som söks för hela kampanjen beslutas vid inlämnandet av ansökan som sker i april. Enligt de indikationer som finns och baserat på tidigare ansökningar bedömer vi att budgeten ligger mellan 8 och +18 miljoner SEK. Budgeten är beroende av antalet länder som är med i ansökan.

Tidplan

 1. På grund av EU-regler utlyses en publik upphandling av byrå i december 2019/januari 2020.
 2. Byråpresentation sker i januari 2020 enligt överenskommelse.
 3. Beslut tas därefter om vilken byrå vi önskar samarbeta med.
 4. Ansökningsförfarandet om kampanjmedel från EU utlyses sista dagarna i januari och ansökan skrivs sedan fram till mitten av april.
 5. Besked om tilldelade medel sker i september/oktober 2020.
 6. Arbetet med kampanjen börjar och genomförs under 2021 och tre år framåt.

 

Kontaktpersoner

Maria Sitell, sakkunnig SBK och talesperson Brödinstitutet, maria@bageri.se 0707–645884
Martin Lundell, vd Sveriges bagare & konditorer och Brödinstitutet, martin@bageri.se
0703–646794.

 

/Stockholm 20 december 2019